Importeer Myorgan/grandorgue of Hauptwerk 1 samplesets in Hauptwerk 3

Het importeren van Haupwerk 1 samplesets heeft alleen nut als het orgel al op de pc staat. Heb je een Rar-bestand (zipfile), kun je deze gewoon installeren.

Voor het importeren van samplesets die al op de computer staan: doorloop de volgende stappen.

Start Hauptwerk gewoon op via het stand-alone pictogram.
Ga naar het [menu].
Ga naar [file].
Ga naar [Import Hauptwerk version 1 organ].

Importeer

Dat is dit scherm.
Zoek dan vervolgens naar een *.organ file (deze staat meestal in een directorie op je C:\ schijf, In het voorbeeld C:\hauptwerk
In dit geval is er dus een keuze tussen 'happy birthday.organ' en 'Ghent Beiaard.organ we nemen dus in het voorbeeld de laatste. Klik deze dan ook aan.

Zoek Hauptwerk 1 sampleset

Klik vervolgens op [openen].

Het orgel zal dan worden geimporteerd. Dit kan even duren. Naar gelang de grote van het sampleset.

Ga vervolgens in het [menu] naar [organ].
En naar Load organ hier kun je de keuze maken.

Zoek Load sampleset

In het voorbeeld is het dus [HWv1Ghent....]

Zoek Load Ghent

KLik deze aan, en vervolgens op [ok]
Vervolgens zal het orgel geladen worden en komt het volgende scherm te voorschijn.

Zoek Ghent Beiaard

Succes!

Hauptwerk